1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Program TKM I.

DIAGNOSTIKA IN DIETETIKA PO TRADICIONALNEM KITAJSKEM ZDRAVILSTVU (TKM)


Usposabljanje 1. stopnje - TKM SVETOVALEC

Letos vpisujemo v program v dveh oblikah:

1. ŠOLANJE BREZ OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA zajema

  • 8 modulov programa TRADICONALNEGA KITAJSKEGA ZDRAVILSTVA (TKM), v katerih se bo prepletala naslednja vsebina:

- Filozofija TKM – jin in jang, 5 elementov; energijska morfologija človeka
- Pravila bioenergijskega prehranjevanja po TKM
- Diagnostika po TKM – obraz, jezik, oko, uho, stopalo, pulz – branje telesnih signalov (simptomatologija)
- Pravilen način življenja, elementi či kunga, krepitev energijskega ravnovesja
- Pravilen odnos do zdravljencev
-
Praktični del in vaje iz diagnostike; ponavljanje z vprašanji

  • Gradivo

ŠOLNINA

- vpisnina v višini 320 evrov, ki jo poravnate najkasneje 9 dni pred pričetkom šolanja, na številko računa, navedenega v pogodbi, ki jo ob vpisu sklenete z Akademijo za zdravilstvo;

- preostanek šolnine poravnate v 7 mesečnih obrokih po 160 evrov do 5. v tekočem mesecu (od oktobra 2016 do vključno aprila 2017). Mesečno prejmete račun, ki ga poravnate v navedenem roku.

Celotna šolnina znaša 1.440 evr. Mogoče jo je poravnati tudi v enem znesku s popustom v višini 60 evr.

Pogoj za udeležbo v programu je redno poravnana šolnina. V primeru zamude s plačilom obroka šolnine, izvajalec zaračuna zakonsko določene zamudne obresti.


2. ŠOLANJE Z OPRAVLJANJEM ZAKLJUČNEGA IZPITA zajema

  • 8 modulov programa TRADICONALNEGA KITAJSKEGA ZDRAVILSTVA (TKM), v katerih se bo prepletala naslednja vsebina:

- Filozofija TKM – jin in jang, 5 elementov; energijska morfologija človeka;
- Pravila bioenergijskega prehranjevanja po TKM;
- Diagnostika po TKM – obraz, jezik, oko, uho, stopalo, pulz – branje telesnih signalov (simptomatologija);
- Pravilen način življenja, elementi či kunga, krepitev energijskega ravnovesja;
- Pravilen odnos do zdravljencev;
- Praktični del in vaje iz diagnostike; ponavljanje z vprašanji.

  • 2 modula iz TEMELJNIH ZDRAVILSKIH ZNANJ

Zdravje, zdravilstvo, zdravljenje
Kako postaneš dober zdravilec - Etika, psihologija, komunikacija v zdravilstvu

  • Gradivo
  • Zaključni izpit (pisni in ustni del)
  • Certifikatna listina

ŠOLNINA

- vpisnina v višini 365 evrov (1. obrok, september 2016), ki jo poravnate najkasneje 9 dni pred pričetkom šolanja, na številko računa, navedenega v pogodbi, ki jo ob vpisu sklenete z Akademijo za zdravilstvo;

- preostanek šolnine poravnate v 9 mesečnih obrokih po 175 evrov do 5. v tekočem mesecu (od oktobra 2016 do vključno junija 2017). Mesečno prejmete račun, ki ga poravnate v navedenem roku.

Celotna šolnina znaša 1.940 evr. Mogoče jo je poravnati tudi v enem znesku s popustom v višini 85 evr.

Pogoj za udeležbo v programu je redno poravnana šolnina. V primeru zamude s plačilom obroka šolnine, izvajalec zaračuna zakonsko določene zamudne obresti.


TKM usposabljanje vodi ga. Lina Lo Faro, italijanska zdravilka z več kot 40-letnimi izkušnjami, specialistka kitajske dietetike, tuinologinja, refleksoterapevtka.

Lina Lo Faro je študirala in se usposabljala za TKM pri svetovno znanih mojstrih; devet let je delala z mojstroma Van-Ghi Nguyen in J. M. Kespy, izpopolnjevala se je v Firencah, Parizu in na Kitajskem, šest let delala v bolnici Satje Sai Babe v Bangaloreju v Indiji.


Program poteka 1x do 2x mesečno od septembra 2016 do junija 2017.


PRIJAVA IN VPIS

- Prijavite se lahko pisno po elektronski pošti info@akademija-zdravilstvo.si ali po telefonu 051-377-388.

- Vpišete se lahko osebno, po predhodnem dogovoru o terminu, na našem naslovu.

- Vpis bo mogoč tudi na predstavitveno-vpisnem večeru, ki bo 6. septembra 2016 ob 17. uri. 

-Ob vpisu podpišete pogodbo o izobraževanju, v kateri so v skladu s Pravilnikom o izobraževanju navedeni pogoji šolanja na Akademiji za zdravilstvo ter plačilni pogoji; s podpisom pogodbe se zavezujete, da boste ravnali v skladu z njimi.

- Po podpisu pogodbe prejmete račun za vpisnino in ga poravnate v predpisanem roku.

Vpis je veljaven s plačilom vpisnine, s tem si tudi zagotovite mesto na šolanju.

 

Informacije, prijave: info@akademija-zdravilstvo.si, T: 01/513-11-46; M: 051-377-388

Kontakt

Akademija za zdravilstvo
Inštitut Bion d.o.o.
Stegne 21, 1000 Ljubljana
Tel.:  (01) 513 11 46
M: 051 377 388
E: info@akademija-zdravilstvo.si