1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Program DIAGNOSTIKA IN DIETETIKA PO TKM - STOPNJA I


Pričetek 16. septembra 


Usposabljanje TKM SVETOVALEC - stopnja I.

Vpisujemo v program v dveh oblikah:

1. ŠOLANJE BREZ OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA
(od septembra 2017 do maja 2018)

Obseg programa: 9 seminarjev (108 ped. ur)

9 seminarjev programa TRADICIONALNEGA KITAJSKEGA ZDRAVILSTVA (TKM), v katerih se prepletajo naslednje vsebine:

- Filozofija TKM – jin in jang, 5 elementov; energijska morfologija človeka.
- Pravila bioenergijskega prehranjevanja po TKM.
- Diagnostika po TKM – obraz, jezik, oko, uho, stopalo, pulz – branje telesnih signalov (simptomatologija).
- Pravilen način življenja, elementi či kunga, krepitev energijskega ravnovesja.
- Pravilen odnos do zdravljencev.
-
Praktični del in vaje iz diagnostike; ponavljanje z vprašanji.

ŠOLNINA je sestavljena iz vpisnine (1. obrok, septembra) in 8 mesečnih obrokov (oktober 2017 - maj 2018):

- vpisnino v višini 320 € poravnate ob vpisu na številko računa, navedenega v pogodbi, ki jo ob vpisu sklenete z Akademijo za zdravilstvo;

- preostali del šolnine poravnate v 8 mesečnih obrokih po 165 € do 5. v tekočem mesecu (od oktobra 2017 do vključno maja 2018), na številko računa, navedenega v pogodbi, ki jo ob vpisu sklenete z Akademijo za zdravilstvo.

Celotna šolnina znaša 1.640 €. Mogoče jo je poravnati z enkratnim plačilom s popustom (-40 €), v znesku 1.600 €.

Pogoj za udeležbo v programu je redno poravnana šolnina.


2. ŠOLANJE Z OPRAVLJANJEM ZAKLJUČNEGA IZPITA
(od septembra 2017 do junija 2018)

Obseg programa: 11 seminarjev (136 ped. ur) in izpit

 • 9 seminarjev programa TRADICONALNEGA KITAJSKEGA ZDRAVILSTVA (TKM), v katerih se prepletajo naslednje vsebine:

- Filozofija TKM – jin in jang, 5 elementov; energijska morfologija človeka.
- Pravila bioenergijskega prehranjevanja po TKM.
- Diagnostika po TKM – obraz, jezik, oko, uho, stopalo, pulz – branje telesnih signalov (simptomatologija).
- Pravilen način življenja, elementi či kunga, krepitev energijskega ravnovesja;
- Pravilen odnos do zdravljencev.
- Praktični del in vaje iz diagnostike; ponavljanje z vprašanji.

 • 2 seminarja iz TEMELJNIH ZDRAVILSKIH ZNANJ

Zdravje, zdravilstvo, zdravljenje
Kako postaneš dober zdravilec - Etika in psihologija v zdravilstvu

 • Gradivo
 • Zaključni izpit (pisni in ustni del)
 • Certifikatna listina (ki jo prejmete ob uspešno opravljenem izpitu)

ŠOLNINA je sestavljnea iz vpisnine (1. obrok, septembra) in 9 mesečnih obrokov (oktober 2017 - maj 2018):

- vpisnino v višini 396 € poravnate ob vpisu na številko računa, navedenega v pogodbi, ki jo ob vpisu sklenete z Akademijo za zdravilstvo;

- preostali del šolnine poravnate v 9 mesečnih obrokih po 196 € do 5. v tekočem mesecu (od oktobra 2017 do vključno junija 2018), na številko računa, navedenega v pogodbi, ki jo ob vpisu sklenete z Akademijo za zdravilstvo.

Celotna šolnina znaša 2.160 €. Mogoče jo je poravnati z enkratnim plačilom s popustom (-60 €), v znesku 2.100 €.

Pogoj za udeležbo v programu je redno poravnana šolnina.


PREDAVATELJI

 

TKM del programa vodi in predava ga. Lina Lo Faro iz Italije, specialistka za kitajsko dietetiko, tuinologinja, refleksoterapevtka, z več kot 40-letnimi izkušnjami svetovanja in pomoči ljudem. Študirala je in se usposabljala za TKM pri svetovno znanih mojstrih; devet let je delala z mojstroma Van-Ghi Nguyen in J. M. Kespy, izpopolnjevala se je v Firencah, Parizu in na Kitajskem, šest let delala v bolnici Satje Sai Babe v Bangaloreju v Indiji.

 

Temeljna zdravilska znanja predstavijo sodelavci Inštituta Bion in Akademije za zdravilstvo - izkušeni predavatelji, svetovalci, terapevti, zdravniki, znanstveniki.


URNIK

Program bo potekal 1x do 2x mesečno od septembra 2017 do junija 2018.

 • Strokovni TKM del programa
  sobota 17.00-21.00 in nedelja 9.00-15.00 (z odmorom za kosilo)

1. seminar: 16. in 17. septembra 2017

2. seminar: 14. in 15. oktobra 2017

3. seminar: 11. in 12. novembra 2017

4. seminar: 2. in 3. decembra 2017

5. seminar: 20. in 21. januarja 2018

6. seminar: 24. in 25. februarja 2018

7. seminar: 17. in 18. marca 2018

8. seminar: 14. in 15. aprila 2018

9. seminar: 19. in 20. maja 2018

 • TEMELJNA ZDRAVILSKA ZNANJA (izbirno za tiste, ki želite prejeti certifikat)

1. seminar: Zdravje, zdravilstvo, zdravljenje, 10. decembra 2017

2. seminar: Kako postaneš dober zdravilec - Etika in psihologija v zdravilstvu, 7. ali 8. aprila 2018

 • IZPIT - izbirno (za tiste, ki želite prejeti certifikat): 8.-10.junija 2018

Pridržujemo si pravico do spremembe urnika.


PRIJAVA IN VPIS

- Prijavite se lahko pisno po elektronski pošti info@akademija-zdravilstvo.si ali po telefonu 051-377-388.

- Vpišete se lahko osebno na našem naslovu, po predhodnem dogovoru o terminu. 

- Vpis bo mogoč tudi na predstavitveno-vpisnem večeru, ki bo 30. avgusta 2017 ob 17.30 uri.

Ob vpisu podpišete pogodbo o izobraževanju, v kateri so v skladu s Pravilnikom o izobraževanju navedeni pogoji šolanja na Akademiji za zdravilstvo ter plačilni pogoji; s podpisom pogodbe se zavezujete, da boste ravnali v skladu z njimi.

- Vpis je veljaven s plačilom vpisnine, s tem si tudi zagotovite mesto na šolanju.


Informacije, prijave: info@akademija-zdravilstvo.si, T: 01/513-11-46; M: 051-377-388

Kontakt

Akademija za zdravilstvo
Inštitut Bion d.o.o.
Stegne 21, 1000 Ljubljana
Tel.:  (01) 513 11 46
M: 051 377 388
E: info@akademija-zdravilstvo.si